EU anbefaler Creative Commons-lisenser for offentlig sektor

Denne uken publiserte EU-kommisjonen nye retningslinjer for bruk av standard-lisenser i samband med publisering og gjenbruk av data og informasjon fra offentlig sektor.

I disse anbefalingene oppfordres medlemsstatene eksplisitt til å bruke standardiserte åpne lisenser som Creative Commons for å lette bruk og gjenbruk av data og informasjon fra offentlig sektor.

Samtidig advarer kommisjonen mot at det utvikles egne, spesielle lisenser. Slike lisenser kan gjøre det vanskelig å gjenbruke informasjon fra offentlig sektor og få til samvirke på tvers av grenser og sektorer.

Kommisjonen skriver:

En rekke lisenser, som følger prinsippene om «åpenhet» slik disse er beskrevet av Open Knowledge Foundation for å fremme ubegrenset gjenbruk av online-innhold, er tilgjengelig på nettet. De er blitt oversatt til mange språk, oppdateres sentralt og er allerede i utstrakt bruk over hele verden. Åpne standard-lisenser, som for eksempel de nyeste Creative Commons-lisenser (version 4.0), vil tillate gjenbruk av informasjon fra offentlig sektor uten behov for å utvikle og oppdatere skreddersydde lisenser på nasjonalt eller subnasjonalt nivå.
Kilde: 2014/C 240/01

Posted in Uncategorized.