NOU 2014:5 om MOOC er publisert

MOOC-utvalgets rapport er nå publisert som NOU 2014:5 – MOOC til Norge: Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.

MOOC står for «Massive Open Online Courses» og er en undervisningsform basert på åpne læringsressurser som er tilgjengelig over Internett.

NOUen inneholder to notater som blant annet drøfter bruk av Creative Commons: «Opphavsrett ved tradisjonell undervisning og ved MOOC» av Olav Torvund «Rettighetshåndtering og lisensiering av læremidler ved MOOC» av Gisle Hannemyr.

mooc_cow.png

MOOC-kua av ZML-Innovative Learning Scenarios Fachhochschule Joanneum, basert på la vaca de los sinvaca av José Bogado. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 Lisens.

Posted in Uncategorized.