Vitenskapelig publisering – Open Access

OA logoTorsdag 16. oktober 2014 arrangerer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) et seminar med tittelen: Vitenskapelig publisering – Open Access, Creative Commons, Copyright. Stedet er Campus Ås.

Seminaret er rettet mot vitenskapelig ansatte, studenter og alle ved NMBU som jobber med eller er opptatt av vitenskapelig publisering enten som forfattere eller i støttefunksjon.

Olav Torvund og Gisle Hannemyr fra Creative Commons Norge vil være til stede på seminaret. Olav vil snakke om «Open Access og opphavsrett». Gisle vil snakke om «Creative Commons Lisens (CCL) – hva, hvor og når?».

Vedlegg:

Posted in Informasjon.