Regjeringen anbefaler CC for deling av data

st-meld27_300.pngRegjeringen publiserte 15. april stortingsmeldingen der de trekker opp linjene for fremtidens IKT-politikk. Dette er Stortingsmelding 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.

Den har et eget kapittel (14) om Datadrevet innovasjon og verdiskaping. I dette anbefaler regjeringen at når data gjøres offentlig tilgjengelig gjøres dette under standardiserte, lett tilgjengelige lisenser, som Norsk Lisens for Offentlige Data, eller Creative Commons (CC). Sitat:

Det er avgjørende at data tilgjengeliggjøres på en måte som gjør det trygt for det offentlige å dele, samtidig som viderebrukerne er klar over dataenes kvalitet. Regjeringen anbefaler derfor at data deles under standardiserte, lett tilgjengelige lisenser, som for eksempel Norsk Lisens for Offentlige Data, eller Creative Commons (CC). For å legge til rette for at også næringslivet tar i bruk data, bør ikke data tilgjengeliggjøres for viderebruk med begrensninger mot kommersiell utnyttelse, utenom i særlig spesielle tilfeller.

Kilde: Videre bruk i en datadrevet forvaltning

Vi i Creative Commons Norge anbefaler at man benytter begge lisenser (Norsk Lisens for Offentlige Data og Creative Commons) sammen. Dette sikrer bredest gjenbruk siden det gjør det enkelt å kombinere datasett uavhengig av lisens. Vi slutter oss til at også næringslivet bør kunne bruke slike data uten begrensinger mot kommersiell utnyttelse og anbefaler derfor at man benytter en av følgende CC lisenser for deling av data:

Den første av disse krever bare at brukere angir kilde når de bruker eller deler dataene videre. Den andre krever at eventuelle bearbeidelser, dersom de deles, deles videre under samme lisens som de originale dataene (dvs.: CC BY-SA 4.0).

For tilgjengeliggjøring av data bør man benytte versjon 4.0 av lisensene, siden denne versjonen (som ble lansert i 2014) eksplisitt forholder seg til databasevernet i norsk og europeisk rett.

Posted in Informasjon.