Copyright politikk bør gagne alle, ikke bare tradisjonelle rettighetshavere

I september 2016 lanserte EU-kommisjonen sitt forslag til endring av loven om opphavsrett. Forslaget har blitt introdusert som et direktiv om opphavsrett for et felles digitalt europeisk marked.

Direktivet klarer ikke å levere på løftet om en moderne lov om opphavsrett i Europa.

I en ideell verden ville direktivet ha bidratt til nytenkende politiske endringer og til å nå målene om et enhetligt digitale markedet over hele Europa. Det ville ha bidratt til økonomisk aktivitet,  innovative digitale løsninger og tjenester og beskyttet forbrukere og deres tilgang til informasjon på nett. Direktivet ville også ha utvidet mulighetene for europeiske bedrifter, kulturminneinstitusjoner, lærere og forskersamfunnet.

Dette er ikke den verden som blir presentert for oss av kommisjonen. I stedet innfører rettighetsforslaget proteksjonistiske tiltak for sittende rettighetshavere samtidig som det gjør lite for internett-brukere, lærere, nye bedrifter og forbrukere.

Forslaget inneholder de samme problemene vi så i den lekkede konsekvensutredningen og forslag til direktiv. Dette inkluderer:

  • En «lenke-skatt» som gjør det mulig for forlag og andre utgivere å hente gebyrer fra søkemotorer for å innlemme korte utdrag av tekst eller til og med lenke til deres innhold. Dette vil undergrave muligheten for forfattere som ønsker å dele fritt, inkludert de som ønsker å bruke Creative Commons-lisenser.
  • Et copyright unntak for utdanning som er ment å dekke digitalt innhold som medlemsstatene kan ignorere i noen sammenhenger.
  • Et begrenset unntak for tekst og data mining som kun gjelder ideelle forskningsinstitusjoner. Dette vil begrense potensialet for tekst- og data mining og innovasjon fordi det utelukker privat sektor.
  • Et copyright unntak for kulturminneinstitusjoner for å digitalisere sine samlinger, men ikke publisere dem på nett.
  • En mekanisme som ville kreve at internett-plattformer proaktivt må overvåke brukere og deres opplastet av innhold for å identifisere og fjerne opphavsrett krenkende innhold.

Kommisjonens forslag representerer ikke samfunnets interessene eller anbefalinger fra titusenvis av internett-brukere, forbrukere, lærere, gründere og aktivister. Det er nå opp til EU-parlamentet å omforme dette opphavsrettsforslaget på en slik måte at det gagner alle.

Oversatt av Christer Gundersen

Bildet i saken er hentet fra Pixabay.com – Lisens: CC0

Posted in Debatt.