Invitasjon til etableringsmøte for nytt Creative Commons Chapter i Norge 

Tidspunkt: 13. august kl. 16.30-18.00

Sted: Teknologihuset i Oslo, Pilestredet 56, 0167 Oslo

Creative Commons globalt har gjennom de siste to årene jobbet frem en ny strategi for sitt globale nettverk, og som en del av dette arbeidet, skal alle nasjonale chapters etableres på nytt i en ny struktur.

Dette første møtet for Creative Commons Norge har som hovedfunksjon å etablere et nytt CC Norge chapter, samt å velge “Chapter lead” for CC Norge og representant til “Global Network Council”.

Christer Gundersen stiller som kandidat til rollen som Chapter Lead.

Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra i Creative Commons Norge til å melde seg inn som personlig medlem i Creative Commons Global Network.

Agenda for møtet

* Peke ut ansvarlig for å føre referat fra møtet

* Introduksjon av møtedeltakere

* Gjennomgang av ny strategi og Chapter Guidelines, samt Codes of Conduct

* Valg av “Representative at the Global Network Council”

* Valg av “Chapter Lead”

* Diskusjon og gjennomgang av planlagt arbeid i CC Norge

* Diskusjon rundt hvordan vi koordinerer og jobber sammen i CC Norge

* Diskusjon rundt kommunikasjonskanal (CC Slack? email list? etc.)

* Arbeid med nettside(hvem har ansvar, etc.)

Posted in Informasjon.