Neste medlemsmøte i CC Norge arrangeres 23. oktober

Vi inviterer herved til nytt medlemsmøte i CC Norge.
Tidspunkt:  23. oktober kl. 18:00 – 19:30.
Delta på nettmøte via: https://meet.jit.si/ccnorge
Agenda:
  • Utnevne referent for møte
  • Valg av representant til CCGN Representative
  • Informasjon og oppfølging av arbeid med nettside
  • Forslag om oversettelse av nettbaserte ressurser. CC HQ har nå utviklet nettbasert kursmateriell som det ville vært ønskelig å få oversatt til Norsk. Link til ressursene: https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/
  • Mulig samarbeid om fagseminar med ISOC Norge
  • Eventuelt
Posted in Informasjon.