Ny bok om CC-baserte forretningsmodeller

av Christian Villum – 2017-09-05 08:40 Det danske forlaget Ctrl+Alt+Delete Books har nylig utgitt boka «Made With Creative Commons». Den er skrevet av to av organisasjonens fremtredende medarbeidere, Sarah Hinchliff Pearson og Paul Stacey. «Made With Creative Commons» er en bok om deling. Den er resultatet av en svært vellykket kickstarter-kampanje som Sarah og Paul gjennomførte i fjor. Boken handler […]

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskning

Rett før sommeren la en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet frem sitt forslag til nasjonale retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til forsknings­publikasjoner (eng: Open Access). Målgruppen for retningslinjene er individuelle forskere, samt forskningsutførende og forskningsfinansierende institusjoner, mens tiltakene er rettet mot Kunnskapsdepartementet og underliggende aktører. Arbeidsgruppens mandat begrenset seg til retningslinjer for åpen tilgang til […]

Regjeringen anbefaler CC for deling av data

Regjeringen publiserte 15. april stortingsmeldingen der de trekker opp linjene for fremtidens IKT-politikk. Dette er Stortingsmelding 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Den har et eget kapittel (14) om Datadrevet innovasjon og verdiskaping. I dette anbefaler regjeringen at når data gjøres offentlig tilgjengelig gjøres dette under standardiserte, […]

Pwning Tomorrow: En bokanmeldelse

av Ben Creet – 2016-03-18 11:12 Electronic Frontier Foundation (EFF) har nylig publisert Pwning Tomorrow (ordet «Pwning i tittelen» er leet-språk som betyr å eie eller overvinne). EFN kaller utgivelsen for en «antologi med spekulativ skjønnlitteratur». Den inneholder en rekke noveller som benytter science fiction-sjangeren som innfallsport til noen av de problemene vi står overfor i årene som kommer. Du kan laste ned Pwning […]

Lessigs «Fri kultur» tilgjengelig på norsk

I dag kommer boka «Fri kultur» av Lawrence Lessig ut på norsk. Boka handler om utviklingen og utvidelsene opphavsretten har hatt de siste 40 årene. Alle stortingsrepresentantene har i dag fått boka i gave. Oversetter og utgiver Petter Reinholdtsen håper Stortinget vil tenke seg om to ganger neste gang det er snakk om utvidelse av […]

Creative Commons versjon 4.0 er tilgjengelig på norsk

Nå foreligger CC BY-NC-SA 4.0 International i norsk oversettelse. Gå til vår side med lisenser og verktøyfor å lese de norske oversettelsene av samtlige seks linsenser. Den norske versjonen er den andre oversatte versjonen av versjon 4.0 av lisens-gruppen. (Finland var først ute og hadde sin oversettelse klar 12. november 2014). Versjon 4.0 av lisensene har en rekke språklige […]

Kravet til navngivelse behandlet av tysk appelldomstol

Et vilkår som er knyttet til samtlige seks Creative Commons-lisenser er at opphavspersonen skal navngis når materialet brukes. Selv om det finnes føringer på hvordan dette skal skje, er det opplagt at navngivelse i praksis vil variere mye fra medium til medium. Derfor er det i den juridiske lisensteksten tatt inn en klausul som sier at navngivelse […]

Open access-knapp med søkefunksjon

Nylig, under Open Access Week i London, ble Open Access Buttonrelansert med nye funksjoner. Den oppdaterte knappen er et nettleser plug-in som fungerer slik at når man søker etter en vitenskapelig artikkel på nettet, men støter på en betalingsvegg, så vil det bli søkt etter en alternativ versjon av samme artikkel som er fritt tilgjengelig. Dette kan for […]

Om å publisere en fagfellevurdert open access bok

Professor Jill Walker Rettberg ved Universitet i Bergen har akkurat publisert sin siste bok som en fagfellevurdert open access bok. Boka er tilgjengelig under CC-BY 3.0, og du kan altså laste ned ebok-utgaven (PDF, epub, Kindle) gratis.På sin egen blogg og NRK.no-ytring skriver hun om motivasjonen for å benytte open access-publisering, og om prosessen med forlaget fram til ferdig bok. Dette er vel […]

NOU 2014:5 om MOOC er publisert

MOOC-utvalgets rapport er nå publisert som NOU 2014:5 – MOOC til Norge: Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. MOOC står for «Massive Open Online Courses» og er en undervisningsform basert på åpne læringsressurser som er tilgjengelig over Internett. NOUen inneholder to notater som blant annet drøfter bruk av Creative Commons: «Opphavsrett ved tradisjonell undervisning og ved […]