Open access-knapp med søkefunksjon

Nylig, under Open Access Week i London, ble Open Access Buttonrelansert med nye funksjoner. Den oppdaterte knappen er et nettleser plug-in som fungerer slik at når man søker etter en vitenskapelig artikkel på nettet, men støter på en betalingsvegg, så vil det bli søkt etter en alternativ versjon av samme artikkel som er fritt tilgjengelig. Dette kan for […]

NOU 2014:5 om MOOC er publisert

MOOC-utvalgets rapport er nå publisert som NOU 2014:5 – MOOC til Norge: Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. MOOC står for «Massive Open Online Courses» og er en undervisningsform basert på åpne læringsressurser som er tilgjengelig over Internett. NOUen inneholder to notater som blant annet drøfter bruk av Creative Commons: «Opphavsrett ved tradisjonell undervisning og ved […]

EU anbefaler Creative Commons-lisenser for offentlig sektor

Denne uken publiserte EU-kommisjonen nye retningslinjer for bruk av standard-lisenser i samband med publisering og gjenbruk av data og informasjon fra offentlig sektor. I disse anbefalingene oppfordres medlemsstatene eksplisitt til å bruke standardiserte åpne lisenser som Creative Commons for å lette bruk og gjenbruk av data og informasjon fra offentlig sektor. Samtidig advarer kommisjonen mot at det […]