Ikke et bildebyrå

Creative Commons er ikke et bildebyrå, mediebibliotek, eller lignende. Alt materiale som tilbys under en Creative Commons-lisens tilbys av den person eller kollektiv som har skapt verket (fotografen, forfatteren, foreningen, etc.). Denne personen eller dette kollektiv har opphavsrett til verket, men gir deg, gjennom en Creative Commons-lisens, tillatelse til å benytte verket på visse vilkår. Bryter du disse vilkårene er det opphavsrettsbrudd, som kan utløse krav om erstatning som et hvilket som helst annet opphavsrettsbrudd.

I faksimilen under fra nettutgaven av Universitas viser et eksempel på en feil kreditering av et fotografi. Avisa har kreditert «Creative Commons» i stedet for fotografen som har tatt bildet. Dessuten unnlater avisa å lenke tilbake til kilden og å lenke til CC-lisensen bildet er utstyrt med. Bruker man CC-lisensierte fotografier må alle disse elementene være på plass for at bruken skal være lov.

Faksimile fra Universitas.

Under har vi gjengitt det samme fotografiet, men utstyrt det med en bildetekst som inneholder riktig kreditering slik dette er angitt av Creative Commons.

Noam Chomsky.

Noam Chomsky kommer til å trekke mange tilhørere når han kommer til Oslo i september.
FOTO: Jean-Baptiste LABRUNE. (Kilde: Noam Chomsky@FlickrCC BY 2.0)

Altså: Kreditering skal alltid navngi til den som har skapt verket (opphaveren). Du skal aldri oppgi «Creative Commons» som kilde eller «by-line» når du benytter et verk som er tilgjengelig under en Creative Commons-lisens.

Husk dessuten å lenke tilbake til kilden, og å lenke til lisensen knyttet til bildet.

Dersom du gjengir bildet på papir der det ikke er mulig å benytte en elektronisk lenke, må du i stedet oppgi URL til originalen som tekst. Med dette bildet blir teksten: «Kilde: http://www.flickr.com/photos/jeanbaptisteparis/4296597180/».