Videocast

Du finner også denne lysbildeserien som en videocast på blip.tv. Kommentarene blir lest av Grethe Melby.

Original

Dersom du ønsker å oversette veiviseren, lage din egen versjon, eller bare lese originalen (på engelsk), så kan du finne det du trenger på denne siden.

Å dele det man skaper #6


img #6
< | ^ | >
Det er her Åndsverkloven kommer inn. Åndsverkloven bestemmer hva det er lov å gjøre med åndsverk. Selv om alle som har en datamaskin og riktig programvare har mulighet til å lage nye kopier, og til å gjøre endringer på disse, så sier Åndsverkloven at de ikke har lov til å gjøre dette uten at du som har skapt åndsverket gir dem tillatelse* til det.
*) Det er noen unntak fra denne regelen i Åndsverkloven. For eksempel er det lov å lage en kopi til egen, privat bruk – men det er ikke lov å legge slike private kopier ut på Internett.

Kontakt | Personvernerklæring | Ansvarsfraskrivelse