Videocast

Du finner også denne lysbildeserien som en videocast på blip.tv. Kommentarene blir lest av Grethe Melby.

Original

Dersom du ønsker å oversette veiviseren, lage din egen versjon, eller bare lese originalen (på engelsk), så kan du finne det du trenger på denne siden.

Å dele det man skaper #15


img #15
< | ^ | >
Alle Creative-Commons-lisensene påbyr navngivelse. Påbud om navngivelse markeres med det runde symbolet du ser i øvre, venstre hjørne i figuren over. «Navngivelse» betyr at for å få lov til å bruke et åndsverk, så må brukeren oppgi navnet på den som har har skapt verket. Navngivelse er en helt grunnleggende rettighet som den som har skapt et åndsverk har. I mange tilfeller er navngivelse den eneste betingelsen du vil stille for å la andre bruke noe du har skapt. I andre tilfeller kan du ønske å stille andre betingelser. På de etterfølgende sidene skal vi se på de andre betingelsene du bør ha i tankene dersom du ønsker å dele det du skaper med resten av verden.

Kontakt | Personvernerklæring | Ansvarsfraskrivelse