Creative Commons License Deed

Navngivelse-Ikkekommersiell–Del på samme vilkår 3.0 Norge

Du har lov til:

  • å remikse — å bearbeide verket

På følgende vilkår:

  • Navngivelse. Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket).

  • Ikkekommersiell. Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.

  • Del på samme vilkår. Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.

  • I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre.
  • Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren.
  • Ideelle rettigheter forblir uberørt av denne lisensen, i den utstrekning de i henhold til gjeldende rett anerkjennes og ikke er fraskrivbare.

Ansvarsfraskrivelse disclaimer

Dine lovfestede rettigheter til å bruke verket i henhold til åndsverkloven påvirkes på ingen måte av ovennevnte.

Dette er en oversikt over innholdet i den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen).