Maskinlesbar markeringstekst for Creative Commons

Du trenger ikke forstå den maskinlesbare markeringsteksten for å bruke Creative Commons.Lisensvelgeren vil generere en passende markeringstekst for deg, basert på de data du legger inn. Du kan deretter klippe ut og lime inn den genererte teksten som en Creative Commons-notis på din egen webside.

Men for de som ønsker å forstå hvordan den maskinlesbare markeringsteksten er bygget opp følger en kort introduksjon til Creative Commons Rights Expression Language (CC REL) og (RDFa).

For en mer formell introduksjon, se notatet ccREL: The Creative Commons Rights Expression Language av Abelson et al.

Før de tar fatt på selve markeringsteksten skal vi gi en kjapp innføring i bruk av XHTML (kjenner du XHTML godt kan du hoppe over de neste avsnittene).

For at XHTML markeringstekst skal være gyldig (slik at dokumentet validerer) må dokumentet ha riktig dokumenttype der markeringene vi skal bruke er definert. For RDFa vil de si en av følgende dokumenttyper:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN"
  "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd">

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01+RDFa 1.0//EN"
  "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/html401-rdfa-1.dtd">

For øyeblikket er det imidlertid bare den første som gjenkjennes av W3C Markup Valdation Service. For de som ønsker å lage websider som lar seg validere, men som ikke ønsker å benytte XHTML kan dette være et problem (mange ønsker ikke å benytte XHTML fordi det krever langt mer stringent markeringstekst, og fordi en en populær nettleser som Microsoft Internet Explorer ikke støtter XHTML).

Det er i skrivende stund ingen god løsning på dette dilemmaet. I sitatet under (fra en notis på nettstedet rdfa.info. foreslås det at man benytter RDFa-markup i HTML selv om det resulterer i at sidene ikke validerer:

[…] because RDFa is effectively only extra attributes in the body, you can start using RDFa right now in any version of HTML. You won’t “validate”, but you’ll still be “compliant” with the HTML specification, which says that extra attributes should just be ignored by the browser, and that’s exactly what happens.

I XHTML brukes ordet «tagg» om tekst som omsluttes av to vinkelparenteser. Dette er for eksempel en tagg: «<p>». Kjenner du XHTML vet du at akkurat denne taggen angir starten på et avsnitt (paragraph på engelsk). Videre er det slik at tagger gjerne kommer i par. En tagg som begynner med en skråstrek er en avslutningstagg. Paret «<p>» og «</p>» vil markere henholdsvis starten og slutten på et avsnitt. Et taggpar som begynner med «<a …>» og slutter med «</a>» kalles for et «anker»,og teksten som befinner seg mellom disse to taggene kalles for «lenkeetiketten».

La oss anta at du har lagt ut tekst på og ønsker å gjøre teksten på siden tilgjengelig under Creative Commons-lisensen by-nc-sa. Nedenfor vises et eksempel på en (minimal) maskinlesbar markeringstekst for dette:

<a
 rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/">
 CC BY-NC-SA 3.0</a>

Den maskinlesbare lisensteksten er et anker, der attributtet og verdien rel=»license» er RDFa metadata som markerer at dette er en lisens. Dette brukes blant annet av søkemotorer som søker etter innhold med Creative Commons lisens. Attributtet href peker websiden hos Creative Commons med den aktulle Commons Deed og identifiserer lisensen. Teksten i lenkeeiketten er kun til hjelp for brukeren. Den bør indikere ved tekst eller logo hva slags lisens som brukes slik at det ikke er nødvendig å klikke på lenkeetiketten for å finne ut av det.

Eksemplet over har imidlertid den svakheten at den ikke forteller eventuelle brukere av det innholdet som tilbys under lisensen hvordan de skal kreditere originær opphavsperson. Det kan man imidlertid få til ved å benytte en utvidet utgave av den maskinslesbare markeringsteksten med XML-metadata, slik neste eksempel viser.

<div xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#">
 <a
 rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/">
 <img src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png"
  alt="CC BY-NC-SA"/></a>
 Vennligst krediter:
 <a
 rel="cc:attributionURL"
 property="cc:attributionName"
 href="http://www.creativecommons.no/kariaas/">Kari Aas</a>.
</div>

I dette eksemplet er det først en div-tagg som markerer hvilket XML-navnerom som skal knyttes til prefikset «cc:». Deretter følger ankeret som angir lisensen, og er identisk til forrige eksempel, bortsett fra at lenkeetiketten denne gangen er en liten logo fra Creative Commons nettsted som angir lisenselementene. Nytt er imidlertid et anker for krediering. Dette er angitt med attributtet rel=»cc:attributionURL». Ankeret skal inneholde metadata som angir hvordan du ønsker å navngis som opphavsperson. I dette tilfellet er det angitt i lenkeetiketten at navnet som skal brukes er «Kari Aas». Videre er det angitt at en kreditering skal lenke tilbake til siden på Karis nettsted («http://www.creativecommons.no/kariaas».) der det originale verket og lisensen befinner seg.

For verk som er XHTML- eller HTML-tekst er som regel lisensen inneholdt i websiden som forøvrig består av selve verket. Men en slik lisens dekker ikke evt. bilder, lydfiler, videosnutter og annet inline innhold som er tilgjengelig via denne websiden. Vi kan ikke flette XHTML-markeringstekst inn i binære filer. I stedet kan vi kvalifi­sere hvilken fil lisenstaggen gjelder for ved å benytte about-attributtet. La oss for eksempel si at Kari Aas også er fotograf og har liggende et bilde med filnavn bilde.png på sin hjemmeside. Her er et eksempel på en maskinlesbar markeringstekst for et slikt bilde:

<div xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
 about="http://www.creativecommons.no/images/fantasi.jpg">
 Foto:
 <a
 rel="cc:attributionURL"
 property="cc:attributionName"
 href="http://www.creativecommons.no/kariaas/">Kari Aas</a>.
 Dette bildet er tilgjengelig under en
 <a
 rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/">
 CC BY-NC-SA 3.0 Lisens</a>.
</div>

Dersom Kari Aas bilde er en bearbeidelse av et annet verk, for eksempel et foto tatt av Paul Keller, og som Kari har funnet på nettstedet Flickr, har Kari plikt til å kreditere originær rettighetshaver (dvs. Paul Keller), og å lenke tilbake til Flickr-siden med originalverket og der den lisensen Paul har benyttet fremgår. Hun kan i så fall ikke benytte den kompakte utgaven av maskinlesbar lisenstekst. Nedenfor har vi laget et større eksempel som viser hvordan kreditering av originær rettighetshaver bør gjøres. Videre har vi i dette eksemplet benyttet metadata fra Dublin Core-navnerommet for å angi originalens adresse (dc:source). Dette er ikke nødvendig, men anbefales. Det siste ankeret viser hvordan du kan lenke til et nettsted der du kan anvise hvordan brukere kan skaffe seg tillatelse til bruksområder som ikke er dekket av Creative Commons-lisensen (cc:morePermissions).

<div
 xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
 about="http://www.creativecommons.no/kariaas/">

 Denne siden, av
 <a
  rel="cc:attributionURL"
  property="cc:attributionName"
  href="http://www.creativecommons.no/kariaas/">Kari Aas</a>,
 er tilgjengelig under en
 <a
  rel="license"
  href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/">Creative
   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Lisens</a>,<br/>
 
  <div about="http://flickr.com/photos/paulk/2062848161/">
   Fotoet <em>Fantasi</em> er en bearbeidelse av <em>Griffin Head</em> av
   <a
    property="cc:attributionName"
    rel="cc:attributionURL"
    href="http://flickr.com/people/paulk/">Paul Keller</a> /
   <a
    rel="dc:source"
    href="http://flickr.com/photos/paulk/2062848161/">flickr.org</a>,
   tilgjengelig under en
   <a
    rel="license"
    href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/">Creative
    Commons Navngivelse 2.0 Lisens</a>.
  </div>

 For klarering ut over denne lisensen, se:
 <a
  rel="cc:morePermissions"
  href="http://www.creativecommons.no/ccplus.html">http://www.creativecommons.no/ccplus.html</a>.

</div>

På denne siden kan du se et fullstendig eksempel på en hjemmeside som benytter en forholdsvis kompleks maskinlesbar lisenstekst. Bruk gjerne nettleserens funksjon for å vise kildekode (view page source el.l.) til å studere markeringene.

Lisensvelgeren vil, som sagt, generere maskinlesbar markeringstekst for deg. Men dersom du ønsker å gi denne markeringsteksten en personlig utforming kan du ta utgangspunkt i eksemplene over.