De mest åpne CC-lisensene er mest brukt

figur

Når man som opphavsperson skal velge en CC lisens for første gang er det relativt enkelt å se forskjellen mellom de forskjellige lisensene. Ved å bruke lisensvelgeren vil også de som er helt ferske brukere av Creative Commons lisenser få hjelp til å finne frem til riktig lisens.

Det mange lurer på er hvor mange begrensninger man skal velge å knytte til sitt verk. Her går aksen mellom mer åpne lisenser med få begrensninger og de mer restriktive som har begrensning knyttet til endring på originalen eller kommersiell bruk. 

Lisensen CC-BY og CC-BY-SA(inkluderer også CC0) defineres ofte i en egen kategori lisenser som bygger opp under «fri kultur». Min personlige oppfordring er at man burde bruke disse lisensene så ofte man kan. Statistikken som oppsummerer bruk av CC-lisenser globalt viser også en tydelig trend mot at det er nettopp disse lisensene som brukes mest. Dette er gledelig fordi dette gir enda større frihet for de som ønsker å gjenbruke disse verken, også for de som driver kommersiell virksomhet.

Den lisensen som brukes mest er CC Navngivelse-Del på samme vilkår (BY-SA), hele 37% av alle verk som er publisert er underlagt denne lisensen som er en av de mest åpne lisensene. Til sammenligning er det kun 14% som har valgt å bruke CC Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (CC BY-NC-ND).

Tallene i illustrasjonene er hentet fra "State of the commons 2015".

 

Add new comment

Wysiwyg

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)
Your content will not appear on this site until your e-mail is verified.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. All posts associated with this e-mail address will carry this byline. Leave blank if you want to keep the byline already associated with this email address.