Open Access-seminar i Bergen 25.-26. sep. 2013

“Fremtiden er åpen“ er mottoet for seminaret Open Access Bergen som finner sted den 25. og 26. september 2013. Seminaret er gratis.

Første dag er i sin helhet satt av til et introduksjonsseminar for de som vil vite mer om Open Access. Det handler blant annet om hvilke føringer som er lagt for Open Access i Norge og EU, og hvordan det påvirker arbeidshverdagen for forskere, faglige ledere, forskningsadministrasjon og bibliotekansatte.

Andre dag er den nasjonale Open Access-dagen, med workshop for bibliotekansatte og andre som jobber med praktiske problemstillinger knyttet til Open Access. Noen temaer som blir tatt opp er publiseringsfond for Open Access, Creative Commons-lisenser og innleveringsløsning for masteroppgaver via felles studiesystem.

Undertegnede er satt opp for å holde en workshop om Creative Commons torsdag 26. september 11:30.

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <blockquote> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <u> <ul>
    Allowed Style properties: bottom, clear, clip, display, float, height, left, line-height, max-height, max-width, min-height, min-width, overflow, position, right, top, vertical-align, visibility, width, z-index

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.