CC-lisenser på tvers av landegrenser og jurisdiksjoner

Forum: 

Hvordan bruker man CC-lisensene i samarbeid med artister i andre land? Vi er i en særstilling i Norge fordi TONO ikke aksepterer CC-lisensen, mens tilsvarende organisasjoner i andre land aksepterer den for ikke-kommersiell bruk. Hvordan går jeg frem når jeg skal samarbeide med en artist f.eks. i USA? Så vidt jeg vet er opphavsretten der knyttet opp til registrering hos ASCAP etc, mens i Norge er den ikke det, her gjelder åndsverksloven uansett.

Uproblematisk å benytte CC på tvers av landegrenser

Det at flere samarbeider om et verk og at flere jurisdiksjoner er involvert betyr ingen ting med hensyn til bruk av CC-lisenser. CC-lisensene er i tilpasset internasjonal opphavrett og kan selvsagt også brukes selv om det er snakk om samarbeide på tvers av landegrensene.

Det som betyr noe, er hvilke avtaler aktørene på forhånd har inngått med ulike forvaltnings­organisasjoner. Slike avtaler gjelder også dersom man samarbeider på tvers av landegrensene.

Men dersom ingen av dere har overdratt opphavsrettighetene for den samlede produksjonen til TONO (eller en annen forvaltningsorganisasjon) kan dere knytte akkurat de vilkår til bruk av verket som dere selv ønsker. Dette inkluderer også å lisensiere verket for ikke-kommersiell bruk under en CC-lisens.

En del medlemsstyrte forvaltningsorganisasjoner tillater medlemmene å trekke ut rettigheter for egenforvaltning. Dette gjelder for eksempel ASCAP (USA), BUMA/STEMRA (Nederland), KODA (Danmark), SACEM (Frankrike), og STIM (Sverige).

Til forskjell fra disse gir TONO ikke sine medlemmer en automatisk rett til egenforvalting av ikke-kommersielle rettigheter. Dersom du er medlem av TONO vil TONO derfor i utgangspunktet sitte med alle rettigheter. Dersom du ønsker å egenforvalte bestemte rettigheter, må du avtale særskilt egenforvalting med TONO. Dette gjelder også dersom det verket det søkes om egenforvalting til, er blitt til i samarbeid med en komponist/artist i USA som er medlem av ASCAP og dermed fristilt mht. egenforvaltning. TONO åpner imidlertid opp for at enkelte bruksområder «trekkes ut» ut av forvaltningsavtalen og forvaltes av komponisten selv (jf. vedtektene, § 7(5)).

Til sist: Spørsmålet om lisensiering er uavhengig av spørsmålet om opphavsrett. Både i USA og i Norge får komponisten opphavsrett til det han eller hun skaper. Det skjer automatisk, og er uavhengig av formalia (som registrering i en forvaltingsorganisasjon som ASCAP eller TONO). Men i USA beholder komponisten alle opphavsrettigheter med mindre verket registreres hos ASCAP. Når det gjelder TONO er det slik at dersom komponisten er medlem av TONO overføres alle økonomiske opphavsrettigheter til TONO automatisk (dette følger kontraktrettslig av den lisensavtalen som regulerer forholdet mellom komponisten og TONO). Dermed er et TONO-medlem avskåret fra egenforvaltning – med mindre TONO (etter søknad) tillater egenforvaltning.

Er komponisten ikke medlem av TONO er han/hun imidlertid fri til å egenforvalte de verk han eller hun skaper. Komponister som ikke er medlem av TONO kan altså benytte CC-lisenser i den utstrekning de ønsker, både på det de skaper alene, og på de skaper i samarbeid med andre.

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.