Den globale delingskulturen vokser som aldri før

Illustration by Creative Commons, CC BY-SA 4.0 International license Denne helgen blir årets Creative Commons Global summit arrangert i Toronto, Canada. Konferansen samler aktivister fra hele verden som er engasjert i å fremme et åpent og fritt internett med spesielt fokus på fritt digitalt innhold og lisenser som bidrar til å skape en global delingskultur. […]

EU-kommisjonens forslag til ny opphavsrett er en trussel mot delingskulturen

av Christer Gundersen, Alek Tarkowsky EU-kommisjonen la i september fram et forslag om å modernisere opphavsretten i Europa. Den nye loven møter dessverre ikke behovene til europeiske innbyggere, lærere og forskere. I stedet for å understøtte en effektiv overgang til informasjonsøkonomien, opprettholdes status quo fra den analoge tidsalder. Forslaget inkluderer en ny mulighet for de store […]

De mest åpne CC-lisensene er mest brukt

Når man som opphavsperson skal velge en CC lisens for første gang er det relativt enkelt å se forskjellen mellom de forskjellige lisensene. Ved å bruke lisensvelgeren vil også de som er helt ferske brukere av Creative Commons lisenser få hjelp til å finne frem til riktig lisens. Det mange lurer på er hvor mange begrensninger man […]

Creative Commons ber om innspill til State of the Commons 2016

av Christer Gundersen – 2016-10-19 18:44 Bilde av Creative Commons, Creative Commons Attribution 4.0 International License. Siden 2014 har Creative Commons publisert en årlig «State of the Commons» rapport som sporer veksten av CC-lisensiert innhold på nettet. I fjor rapporterte vi en milepæl på 1 milliard CC-lisensiert verk i den digitale allmenningen. I år er vi skiftende vårt […]

Copyright politikk bør gagne alle, ikke bare tradisjonelle rettighetshavere

av Timothy Vollmer – 2016-10-04 10:03 I september 2016 lanserte EU-kommisjonen sitt forslag til endring av loven om opphavsrett. Forslaget har blitt introdusert som et direktiv om opphavsrett for et felles digitalt europeisk marked. Direktivet klarer ikke å levere på løftet om en moderne lov om opphavsrett i Europa. I en ideell verden ville direktivet ha […]

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskning

Rett før sommeren la en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet frem sitt forslag til nasjonale retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til forsknings­publikasjoner (eng: Open Access). Målgruppen for retningslinjene er individuelle forskere, samt forskningsutførende og forskningsfinansierende institusjoner, mens tiltakene er rettet mot Kunnskapsdepartementet og underliggende aktører. Arbeidsgruppens mandat begrenset seg til retningslinjer for åpen tilgang til […]

Regjeringen anbefaler CC for deling av data

Regjeringen publiserte 15. april stortingsmeldingen der de trekker opp linjene for fremtidens IKT-politikk. Dette er Stortingsmelding 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Den har et eget kapittel (14) om Datadrevet innovasjon og verdiskaping. I dette anbefaler regjeringen at når data gjøres offentlig tilgjengelig gjøres dette under standardiserte, […]

Pwning Tomorrow: En bokanmeldelse

av Ben Creet – 2016-03-18 11:12 Electronic Frontier Foundation (EFF) har nylig publisert Pwning Tomorrow (ordet «Pwning i tittelen» er leet-språk som betyr å eie eller overvinne). EFN kaller utgivelsen for en «antologi med spekulativ skjønnlitteratur». Den inneholder en rekke noveller som benytter science fiction-sjangeren som innfallsport til noen av de problemene vi står overfor i årene som kommer. Du kan laste ned Pwning […]

Lessigs «Fri kultur» tilgjengelig på norsk

I dag kommer boka «Fri kultur» av Lawrence Lessig ut på norsk. Boka handler om utviklingen og utvidelsene opphavsretten har hatt de siste 40 årene. Alle stortingsrepresentantene har i dag fått boka i gave. Oversetter og utgiver Petter Reinholdtsen håper Stortinget vil tenke seg om to ganger neste gang det er snakk om utvidelse av […]

Boken Free Culture på norsk

av Petter Reinholdtsen – 2015-08-12 23:28 I 2004 ga Lawrence Lessig, en av initiativtakerne til Creative Commons, ut boken Free Culture om problemene med dagens opphavsrettssystem og bakgrunnen for at han lanserte Creative Commons. Boken er utgitt med Creative Commons-lisens (CC-BY-NC) og finnes i flere formater og på flere språk. Men så langt har den ikke vært tilgjengelig på […]