Creative Commons versjon 4.0 er tilgjengelig på norsk

Nå foreligger CC BY-NC-SA 4.0 International i norsk oversettelse. Gå til vår side med lisenser og verktøyfor å lese de norske oversettelsene av samtlige seks linsenser. Den norske versjonen er den andre oversatte versjonen av versjon 4.0 av lisens-gruppen. (Finland var først ute og hadde sin oversettelse klar 12. november 2014). Versjon 4.0 av lisensene har en rekke språklige […]

Kravet til navngivelse behandlet av tysk appelldomstol

Et vilkår som er knyttet til samtlige seks Creative Commons-lisenser er at opphavspersonen skal navngis når materialet brukes. Selv om det finnes føringer på hvordan dette skal skje, er det opplagt at navngivelse i praksis vil variere mye fra medium til medium. Derfor er det i den juridiske lisensteksten tatt inn en klausul som sier at navngivelse […]

Open access-knapp med søkefunksjon

Nylig, under Open Access Week i London, ble Open Access Buttonrelansert med nye funksjoner. Den oppdaterte knappen er et nettleser plug-in som fungerer slik at når man søker etter en vitenskapelig artikkel på nettet, men støter på en betalingsvegg, så vil det bli søkt etter en alternativ versjon av samme artikkel som er fritt tilgjengelig. Dette kan for […]

Om å publisere en fagfellevurdert open access bok

Professor Jill Walker Rettberg ved Universitet i Bergen har akkurat publisert sin siste bok som en fagfellevurdert open access bok. Boka er tilgjengelig under CC-BY 3.0, og du kan altså laste ned ebok-utgaven (PDF, epub, Kindle) gratis.På sin egen blogg og NRK.no-ytring skriver hun om motivasjonen for å benytte open access-publisering, og om prosessen med forlaget fram til ferdig bok. Dette er vel […]

Vitenskapelig publisering – Open Access

Torsdag 16. oktober 2014 arrangerer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) et seminar med tittelen: Vitenskapelig publisering – Open Access, Creative Commons, Copyright. Stedet er Campus Ås. Seminaret er rettet mot vitenskapelig ansatte, studenter og alle ved NMBU som jobber med eller er opptatt av vitenskapelig publisering enten som forfattere eller i støttefunksjon. Olav Torvund og […]

NOU 2014:5 om MOOC er publisert

MOOC-utvalgets rapport er nå publisert som NOU 2014:5 – MOOC til Norge: Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. MOOC står for «Massive Open Online Courses» og er en undervisningsform basert på åpne læringsressurser som er tilgjengelig over Internett. NOUen inneholder to notater som blant annet drøfter bruk av Creative Commons: «Opphavsrett ved tradisjonell undervisning og ved […]

EU anbefaler Creative Commons-lisenser for offentlig sektor

Denne uken publiserte EU-kommisjonen nye retningslinjer for bruk av standard-lisenser i samband med publisering og gjenbruk av data og informasjon fra offentlig sektor. I disse anbefalingene oppfordres medlemsstatene eksplisitt til å bruke standardiserte åpne lisenser som Creative Commons for å lette bruk og gjenbruk av data og informasjon fra offentlig sektor. Samtidig advarer kommisjonen mot at det […]