Hva er Creative Commons?

Svar: Creative Commons er en ideell organisasjon som tilbyr en serie åpne lisenser som tillater opphavspersoner å dele sitt kreative arbeid med andre, samtidig som de beholder visse rettigheter. Dette gir større frihet til brukere til å bruke, tilpasse og dele slike verk.

Få en mer komplett introduksjon ved å gå gjennom vår introduksjon til Creative Commons.