Åpne lisenser er delingskultur!

Creative Commons jobber for å fremme delingskultur gjennom våre lisenser.