Kreditering på fysiske gjenstander


Kreative verk finnes ikke bare på nettet. Lenge før nettet fantes ble fysiske objekter (som bøker og aviser trykket på papir, sammen med plastbaserte objekter som CD-plater og DVDer), benyttet til å gjøre verk tilgjengelig for publikum.

I tillegg til fysiske objekter som er laget for å spre verk (som bøker og CD-plater), kan verk også knyttes til andre fysiske verk. For eksempel kan bilder trykkes på t-skjorter, fotografier kan trykkes opp som plakater og ulike tegnede figurer kan for eksempel inngå i et tapetmønster.

Enten du utgir et verk du selv har skapt under en Creative Commons på et fysisk object, eller du benytter et verk som andre har skapt som illustrasjon eller dekorasjon på et fysisk objekt må du ta stilling til hvordan du skal oppfylle de formelle kravene til kreditering og merking som er knyttet til utgivelse og bruk av materiale med Creative Commons-lisenser.

Det er ikke plass her til å gjennomgå alle mulige fysiske objekter og brukssituasjoner, men vi håper at vi ved å presentere en del eksempler kan gi veiledning i hvordan man utfører kreditering og merking i samband med at verk med en Creative Commons-lisens utgis som, eller inkluderes i, ett eller annet fysisk objekt.

Bøker og andre skrifter

I en bok som utgis under en Creative Commons-lisens bør du plassere Creative Commons-notisen på kolofonsiden. Benytt gjerne et grafisk Creative-Commons-symbol og en QR-kode som koder URL til lisensen sammen med tekstlige elementer som navngivelse av forfatter og lisens.

Nedenfor viser vi et eksempel på hvordan en slik notis på kolofonsiden i en bok kan se ut:

Copyright 2014 © Kari Aas. Noen rettigheter reservert. Denne boka er tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge, jf.: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/.

Dersom man benytter et bilde eller en tekst fra en tredjepart som denne har gjort tilgjengelig under en Creative Commons-lisens i en bok eller tidsskrift ønsker man gjerne et mer kompakt format for krediterimgen. Dette gjelder særlig dersom krediteringen skal plasseres rett under et bilde i løpende tekst. Dersom bildet eller teksten er hentet fra nettet plikter man imidlertid å oppgi URL til den nettside der man finner originalen, navnet på fotograf eller forfatter, og en opphavsrettsnotis (inklusive lenke til den Creative Commons-lisens som er benyttet på originalen). Nedenfor er et eksempel på kompakt krediering av et foto som kan lastes ned fra Flickr.

«Griffin head» av Paul Keller. Brukt i hht. CC BY 2.0, jf.: http://flickr.com/photos/paulk/2062848161/.

Dersom bildet eller teksten ikke befinner seg på nettet, så bør det kompakte formatet i stedet inneholde URL til den relevante Creative Commons-lisens. Et eksempel på dette er angitt under.

«Et barnomsminne», novelle av Kari Aas. Brukt i hht. CC BY-NC-SA 3.0, jf.: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/.

I et tidsskrift, i en avis eller i en bok kan du plassere krediteringen under det verket (bildet eller teksten) som krediteringen gjelder.

Noen ganger kan det oppleves som forstyrrende å ha URLer plassert som kildeangivelse under hvert enkelt verk. Det er i så fall ingen ting i veien for å samle alle nødvendige krediteringer på egne sider sist i boken eller tidsskriftet.

CDer, DVDer og lignende

På en CD eller en DVD kan den enten plasseres krediteringene på esken, på et innstikksark i esken, og/eller på selve platen.

T-skjorter

Hovedregelen når du bruker et bilde med hjemmel i en Creative Commons-lisens på en t-skjorte eller annet klesplagg er det bør framgå for alle som ser bildet hvem det er som har skapt det opprinnelige bildet og at bildet brukes med hjemmel i en CC-lisens. Samtidig trenger ikke markeringsteksten å være så promient plassert at den ødelegger designet.

For eksempel kan det trykkes en kort angivelse av opphavsperson og angivelse lisensen som gir rett til bruk av bildet rett under bildet, på baksiden, eller et annet sted på utsiden av plagget (f.eks. på den tykke sømmen nederst på ermet) der det ikke ødelegger designet. Et eksempel på en slik kort tekst er:

Foto: Paul Keller, CC BY 2.0