Ved fremføring fremstilles det verken en digital eller en fysisk kopi verket. Det innebærer at du ikke kan ivareta kravet til kreditering ved at navn på opphavsperson, peker til lisensen, etc. er en del av en nettside som lastes ned, eller trykket på det fysiske eksemplaret som overdras.

Det kan derfor være en utfordring å finne en hensiktsmessig måte å kreditere opphavspersonen på i samband med offentlige fremføringer. Under har vi laget noen eksempler på hvordan man kan gjøre den kreditering som man er forpliktet til:

  • Dersom det er snakk om en offentlig fremføring i form av en forestilling kan man for eksempel sørge for kreditering gjennom å lage et programark som man deler ut til publikum, der man lister opp tittelen på de verk som fremføres, navn på opphavsperson, hvilken lisens verket er knyttet til, og enten en URL til det originale verket, eller en lenke til verkets Creative Commons-lisens.
  • Er det snakk om en fremføring som sendes trådløst (f.eks.: radio, fjernsyn) eller over kabel (f.eks.: videostrøm, podcast, kabel-tv) kan man for video kreditere på rulletekstene som vises etter avspilling, mens det for audio kan lages en nettside med en spilleliste eller lignende med den informasjon som er nødvendig for kreditering (navn på opphaver, lenke til verket eller til verkets Creative Commons-lisens).