Introduksjon til Creative Commons

Fri kultur er en sosial bevegelse som fremmer menneskers frihet til å dele, gjenbruke, modifisere og distribuere sitt eget eller andres kreative verk. Fri Kultur regulerer deling gjennom lisenser som Creative Commons. Disse er i stor grad tuftet på de samme prinsippene som fri programvare men med noen andre elementer

Med sin filosofi rundt fri utveksling av ideer, er Fri kultur på mange måter inspirert av Fri programvare bevegelsen og filosofien til Richard Stallman og menneskene i Free Software Foundation.

Det er viktig å presisere at Fri kultur i stor grad er bygget på tanken om verdien av eierskap og at man som forfatter, musikker eller kunstner ikke på noen måte mister eierskap over sitt verk ved å bruke frie lisenser som Creative Commons.

For ytterligere informasjon og kunnskap om Creative Commons: