Hva skjer hvis jeg ikke følger vilkårene i en Creative Commons lisens?

Svar: Hvis du ikke følger vilkårene i en Creative Commons-lisens, bryter du lisensen, og opphavspersonen kan ta juridiske skritt mot deg for brudd på opphavsretten.